Onderzoeksvragen

De onderzoeksvraag luidt: “Wat is het effect van teams op leengedrag en hoe kan dit worden verklaard?”. Op basis van exploratief literatuuronderzoek worden vier verklarende mechanismen gevonden. Het mechanisme doeltreffendheid wordt toetsbaar bevonden door te toetsen voor een leiderschapseffect. Op basis van deze bevinding wordt de onderzoeksvraag gespecificeerd. De onderzoeksvraag luidt dan “Wat is het effect van leningverstrekking van een teamleider op de leningverstrekking van teamleden?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *