Terminologie

 • API – Application Programming Interface van Kiva, de verzameling definities op basis waarvan gecommuniceerd kan worden met de database van Kiva.org
 • Leningnemer (borrower) – een individu dat via Kiva.org geld leent van leningverstrekkers.
 • Leningverstrekker (lender) – een individu dat via Kiva.org geld uitleent aan leningnemers.
 • Leningnemersgroepen (Group loans) – een groep van leningnemers die samen een lening vragen.
 • Groepsleningen (Group loans) – leningen aan groepen van 2 of meer leningnemers.
 • Leenteams (lending teams) – groepen van 2 of meer leningverstrekkers op Kiva.org.
 • Leenactiviteit (Lending actions) – de daadwerkelijke microfinancieringen van leningverstrekkers.
 • Leengedrag (Lending behavior) – Algemene term voor een patroon in leenactiviteit, of gebrek daaraan, (bijvoorbeeld frequentie of bedrag van lenen) van een leningverstrekker.
  • Leenfrequentie – aantal leningen over (bepaalde) tijd
  • Leenbedrag – grootte van leningen (per leningverstrekker)
  • Leenvoorkeur/leenprioriteiten – leenbestemming
 • Private ontwikkelingshulp – (Internet-gebaseerde) Private instellingen zoals Kiva.org.
 • Officiële ontwikkelingshulp – Ontwikkelingshulp door overheden en officiële NGO’s.

Zie ter referentie ook de beschrijving van de objecten in de Kiva API in de Kiva API documentatie op http://build.kiva.org/docs/data/terminology. Hierin staan enkele van de bovenstaande Engelse termen in het Engels toegelicht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *